Europejski Instytut Kontroli Jakości

Specjalista ds. kontroli jakości (specjalista ds. kontroli jakości Toruń) opiera swoje działania na postanowieniach wprowadzonych przez Europejski Instytut Kontroli Jakości (EIJK), który jest odpowiedzialny za kontrolowanie jakości usług firm działających na terenie całej Unii Europejskiej. EIJK jest jedyną instytucją w Polsce, która posiada pełne prawo do wystawiania Europejskich Certyfikatów Jakości według określonej normy.

10Instytut współpracuje z licznymi organizacjami międzynarodowymi i europejskimi i jest jednym z członków programu Międzynarodowej Współpracy Regionów, dzięki czemu aktywnie wspomaga budowę stabilnego rynku międzynarodowego i międzynarodowych standardów jakości.

Podstawowym celem Instytutu jest pomoc konsumentom i wspieranie firm charakteryzujących się najwyższym poziomem obsługi. Na postawie stałych konsultacji standardów jakości i wymiany doświadczeń z zagranicznymi jednostkami, EIKJ cały czas dostosowuje obowiązujące standardy do wzorców unijnych i międzynarodowych.

Europejski Certyfikat Jakości jest dokumentem potwierdzającym wysoką jakość usług oferowanych w danym przedsiębiorstwie. Certyfikowane firmy są wspierane przez Instytut w zakresie:

  1. doradztwa i pomocy w doskonaleniu oferty i jakości obsługi klientów;
  2. pozyskiwania dofinansowań i dotacji na rozwój działalności;
  3. pozyskiwania zezwoleń i uprawnień związanych z prowadzeniem działalności;
  4. szkolenia pracowników;
  5. pomocy w podnoszeniu i doskonaleniu jakości obsługi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *