Informacje ogólne

1Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. kontroli jakości w pewnej firmie ma za zadanie kontrolować wszystkie lub wybrane etapy procesu produkcyjnego, z jednoczesnym zapobieganiem wytwarzaniu towaru złej jakości. W zależności od miejsca pracy specjalisty i od branży działalności zatrudniającej go firmy zakres obowiązków kontrolera jest zróżnicowany. Co ważne, każda osoba zatrudniona na tym stanowisku pracy musi regularnie się dokształcać i uzupełniać wiedzę z zakresu aktualnych potrzeb rynkowych i wymogów jakościowych stawianym produkowanym towarom. Ważna jest również wiedza o patentach i nowościach technologicznych.

Bardzo wiele firm posiada własne systemy kontroli i zapewniania jakości, które polegają na przeprowadzaniu procesów i operacji zgodnie z określonymi założeniami wynikającymi z potrzeb odbiorców. Do podstawowych zadań specjalisty ds. kontroli jakości należą:

  • określenie głównych cech i wymagań jakościowych wytwarzanych wyrobów,
  • wykonanie specyfikacji cech produktów z uwzględnieniem wymagań norm europejskich ISO,
  • wybór modelu zapewnienia jakości,
  • prowadzenie dokumentacji wprowadzonego systemu,
  • dokonywanie okresowych weryfikacji stanu jakości wyrobu lub usługi,
  • współpraca przy opracowywaniu procedur wprowadzania zmian oraz sterowanie ich wprowadzaniem.

Dzięki pracy kontrolera uzyskiwany jest teoretyczny system określający strukturę organizacyjną i procedury działań na każdym etapie wpływającym na jakość wyrobu. Kontrola jest niezbędna w całym procesie produkcyjnym: od kontroli dostarczonych materiałów i produktów, przez kontrolę jakości na poszczególnych etapach, aż po sposób i warunki przechowywania produktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *