Tag Archives: System Zarządzania Jakością

Audit Systemu Zarządzania Jakością

Audit Systemu Zarządzania Jakością

  Specjalista ds. jakości w swojej pracy często wykonuje wewnętrzne audity w przedsiębiorstwie. Audit to zwyczajny audyt i choć słowo „audit” nie występuje w słowniku języka polskiego, jest powszechnie stosowane. Jego pojawienie i stosowanie jest efektem tłumaczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Celem przeprowadzanych przez specjalistę kontroli jakości auditów jest ocena przebiegu procesów w danej strukturze. Analizie… Continue reading »

Systemów Zarządzania Jakością według ISO 9001 – powody wdrażania

Systemów Zarządzania Jakością według ISO 9001 – powody wdrażania

Certyfikacja systemem zarządzania jakością według normy ISO 9001 zyskuje coraz większą popularność wśród firm. Kolejne przedsiębiorstwa podejmują decyzję o wdrażaniu systemu. Jednakowoż powody tej decyzji bywają różne. Decyzja o przystąpieniu do systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 podejmowana jest najczęściej przez zarząd lub na najwyższym szczeblu przedsiębiorstwa. Cała operacja generuje spore koszty, łącznie z… Continue reading »

Orientacja na klienta – pierwsza z zasad zarządzania jakością

Orientacja na klienta – pierwsza z zasad zarządzania jakością

Wdrażanie w przedsiębiorstwie przez specjalistę kontroli jakości zasad zarządzania nie należy do prostych zadań. Wszelkie działania w tym zakresie wymagają zaangażowania całej firmy i zrozumienia złożoności tego procesu przez zarząd. Orientacja na klienta to nastawienie na zrozumienie i dążenie do zaspokojenia potrzeb odbiorcy. Takie ukierunkowanie przynosi wiele korzyści choć nie wszystkie firmy zdają sobie z tego… Continue reading »

Co to jest jakość?

Co to jest jakość?

Jakość to trudno mierzalne pojęcie. Według PN-EN 9000:2001 Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania. Bardziej „ludzka” definicja Cosby’iego mówi, że Jakość to zgodność z wymaganiami. Czym zatem jest jakość? Jakość samą w sobie trudno zdefiniować. Jest to pojęcie bardzo szerokie, które zawiera w sobie cały wachlarz pewnych cech produktu lub usługi.Te… Continue reading »