Kontrola jakości

Kontrola jakości (z angielskiego „quality control”) to świadome działania przedsiębiorstwa wobec tematu jakości wytwarzanych przez nie towarów i usług, w którym istotną część odpowiedzialności przejmuje naczelne kierownictwo firmy.

9Zgodnie z definicją kontroli, dobra jakość uzyskiwanych dóbr nie ani  jest kwestią przypadku, ani rezultatem myślenia życzeniowego, a stanowi wynik planowanych, skoordynowanych i dobrze zorganizowanych działań wszystkich działów produkcyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa. Działania zmierzające do uzyskania określonej jakości wyrobów obejmują projektowanie, prace inżynierskie i techniczne, jakościowe przygotowanie produkcji, planowanie produkcji, standardy wykonywania wyrobów, wymagania personalne oraz szkolenie i doskonalenie kadr administracyjnych i produkcyjnych. Celem kontroli jakości jest eliminacja wszystkich negatywnych czynników obniżających jakość produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa.

Osobą odpowiedzialną za odpowiednią jakość wytwarzanych towarów jest zazwyczaj kontroler jakości, inaczej zwany również specjalistą ds. kontroli jakości, specjalista ds. kontroli jakości Bytom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *