Tag Archives: audit

Audit Systemu Zarządzania Jakością

Audit Systemu Zarządzania Jakością

  Specjalista ds. jakości w swojej pracy często wykonuje wewnętrzne audity w przedsiębiorstwie. Audit to zwyczajny audyt i choć słowo „audit” nie występuje w słowniku języka polskiego, jest powszechnie stosowane. Jego pojawienie i stosowanie jest efektem tłumaczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Celem przeprowadzanych przez specjalistę kontroli jakości auditów jest ocena przebiegu procesów w danej strukturze. Analizie… Continue reading »