Wymagania

By   15 stycznia 2014

Kontroler jakości, czyli inaczej specjalista ds. kontroli jakości Bielsko-Biała jest pracownikiem, który nadzoruje określone etapy procesu produkcyjnego i czuwa nad wytwarzaniem towarów o odpowiedniej jakości. Do głównych zadań zawodowych osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy: określenie głównych cech i wymagań jakościowych wytwarzanych wyrobów, wykonanie specyfikacji wyrobów zgodnie z wszelkimi normami oraz wybór modelu zapewniania jakości.

25

WYMAGANIA FIZYCZNE, ZDROWOTNE I PSYCHOFIZYCZNE

Wymagania co do zdrowia nie są jednakowe, a zależą od stanowiska specjalisty kontroli jakości, zakresu jego obowiązków i branży, w której pracuje jego firma. Przykładowo, specjalista pracujący w firmie kosmetycznej będzie musiał cechować się dobrze rozwiniętym narządem węchu i wzroku, specjalista zatrudniony w branży spożywczej będzie musiał natomiast posiadać zmysł smaku. Specjalista powinien cechować się ogólną wydolnością fizyczną, a do jedynych przeciwwskazań należą wady wzroku i słuchu, których nie da się skorygować.

Wśród cech psychofizycznych przydatnych na stanowisku specjalisty znaleźć można:

  • rzetelność i dokładność,
  • spostrzegawczość i podzielność uwagi,
  • systematyczność i cierpliwość,
  • umiejętność syntezy i analizy,
  • umiejętność współpracy z ludźmi,
  • zdolność przekonywania,
  • niezależność i konsekwencja w działaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *