Category Archives: o jakości

Specjalista kontroli jakości – jak może skutecznie ocenić jakość?

By   9 listopada 2018

jak można skuteczniej ocenić jakośćSpecjalista kontroli jakości może mieć do wykonania różnorodne zadania. Wiele zależy od tego, w jakiej firmie pracuje. To najczęściej branża oraz przyjęte w niej standardy decydują o tym, jak ostatecznie wygląda praca jako specjalista kontroli jakości. Celem takiej pracy jest zdecydowanie podwyższenie standardów produkcji, a co za tym idzie, zmniejszenie ilości reklamacji. Ocena jakości konkretnego produktu nie zawsze jest jednak prosta. Jak można zrobić to skuteczniej?

Specjalista kontroli jakości powinien w pierwszej kolejności opracować standardy, które będą podstawą do oceny tego, czy dany produkt spełnia standardy, czy też nie. Bez modelu porównawczego trudno będzie wskazać, które z produktów są odpowiednie do sprzedaży, a które nie. Opracowanie takich standardów powinno opierać się o wskazania typowe dla danej branży. Powinien wziąć pod uwagę przepisy prawne, standardy konkurencji, możliwości produkcyjne danego zakładu oraz inne znane sobie z doświadczenia czynniki.

Specjalista kontroli jakości powinien powstrzymywać się od subiektywnej oceny. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Czasem trzeba bowiem uwzględnić doświadczenia specjalisty, które trudno ująć w bardzo konkretne ramy. Każdy produkt, który odbiega od sprecyzowanych przez specjalistę wymagań, powinien zostać zbadany pod kątem przyczyn pogorszenia jakości.

Specjalista kontroli jakości – czym powinien się cechować?

By   5 września 2018

specjalista kontroli jakościSpecjalista kontroli jakości to nazwa zawodu, który dla wielu osób może brzmieć dość mętnie i niestandardowo. Trudno od razu wychwycić, czym może zajmować się taka osoba. Przychodzi jednak na myśl, że jest to ktoś, kto pracuje w zakładach przetwórczych, czy w innych działach związanych z produkcją. W rzeczywistości ma on za zadanie dbać o jak najwyższą jakość wytwarzanych produktów. Czym powinien się cechować?

Po pierwsze, specjalista kontroli jakości musi być osobą niezwykle skrupulatną i dokładną. Często na ostateczną ocenę jakości wpływają bardzo niewielkie czynniki, które dla przeciętnego zjadacza chleba mogą wydawać się nieistotne. Mała rzecz może jednak skutecznie zmieniać sposób funkcjonowania całego produktu, a w konsekwencji doprowadzić do wielu reklamacji. Występujące w większej ilości mogą być zgubne dla firmy, nie tylko pod kątem finansowym, jako że każdy zwrot i naprawa to dodatkowe koszty, również pod kątem wizerunkowym. W dobie social mediów informacje o często pojawiających się wadach mogą bardzo szybko rozprzestrzenić się w sieci, skutecznie zniechęcając do zakupu właśnie naszych produktów.

Specjalista kontroli jakości musi być również bardzo asertywny. Powinien umieć zwracać uwagę innym osobom. Jest to absolutnie niezbędne, jeśli chce wydawać obiektywne opinie na temat procesu produkcyjnego.

Kontrola jakości dostaw – jak przebiega?

By   6 sierpnia 2018

kontrola jakościSpecjalista kontroli jakości wykonuje swoje obowiązki na wielu różnorodnych etapach działalności firmy. Jednym z nich są dostawy. Kontrola jakości dostaw to priorytetowy element tego procesu. Musi być on wykonywany ze szczególną starannością.

Specjalista ds. kontroli dostaw musi przede wszystkim zacząć od sprawdzenia środka transportu oraz panujących w nim warunków. Upewnić się, że towary zostały prawidłowo zabezpieczone, a także sprawdzić warunki przechowywania, zwłaszcza temperaturowe. Trzeba również zwrócić uwagę na stan techniczny ładowni, w tym poziom czystości czy obecność szkodników.

Następnie przystępuje się do kontroli właściwej, która rozpoczyna się od sprawdzenia stanu opakowań. Ocena towarów przeprowadzana jest zwykle pod kątem wizualnym, chyba że firma dysponuje możliwością pobrania próbek i ich zbadania (w odniesieniu do artykułów spożywczych). Należy także sprawdzić informacje z etykiet, m.in. daty ważności. Proces kończy się oceną jakościową, odnoszącą się do barwy, zapachu, konsystencji, obecności ciał obcych, itp. – sprawdzana jest ich zgodność z przyjętymi specyfikacjami.

Na czym polega kontrola jakości?

By   24 kwietnia 2018

kontrola jakościKontroler jakości to stanowisko pracy obecne w każdej firmie, świadczącej usługi sprzedaży lub wytwórstwa produktów. Specjaliści do spraw kontroli jakości są niezbędni dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Ale na czym konkretnie polega ta kontrola jakości? Czym jest i jak przebiega?

Istotą kontroli jakości jest sprawdzanie danej cechy produktu, celem potwierdzenia jej zgodności z zakładanymi rezultatami. Oznacza to, że każda cecha danego produktu musi być zgodna ze specyfikacją, a jeżeli od niej dobiega, to należy taki artykuł wycofać z obiegu bądź poprawić, jeżeli istnieje taka możliwość. Głównym założeniem współczesnej kontroli jakości jest zatem identyfikacja problemu, a w dalszej kolejności eliminacja niezgodności.

Kontrole dzielimy na stuprocentową, stosowaną przy produkcji wyrobów unikalnych oraz zdecydowanie częściej wykorzystywaną: kontrolę statystyczną. Celem kontroli jakości jest rzecz jasna poprawa jakości asortymentu, ale również zmniejszenie strat czy ograniczenie ilości reklamacji. Obejmuje ona zarówno materiały dostarczane do produkcji, wyroby końcowe, ale także kwalifikacje pracowników czy dokumentację techniczną.

Proces kontroli jakości przebiega dwufazowo. Faza pierwsza jest etapem weryfikacji bezpośredniej, a więc sprawdzania, testowania, porównywania. W tym celu przeprowadza się badania wizualne, penetracyjne czy wytrzymałościowe. Natomiast faza druga to dokumentowanie sytuacji bieżącej – robienie zdjęć i przygotowywanie raportów, protokołów, rejestrów, wystawianie certyfikatów i uwierzytelnianie zgodności atestowej. Końcowym etapem kontroli jakości jest kontrola satysfakcji klientów, a zatem badanie czy produkt spełnia ich oczekiwania i w jakim stopniu.

Co to jest jakość?

By   10 stycznia 2017

Jakość to trudno mierzalne pojęcie. Według PN-EN 9000:2001 Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania. Bardziej „ludzka” definicja Cosby’iego mówi, że Jakość to zgodność z wymaganiami. Czym zatem jest jakość?

Jakość samą w sobie trudno zdefiniować. Jest to pojęcie bardzo szerokie, które zawiera w sobie cały wachlarz pewnych cech produktu lub usługi.Te właściwości mają bezpośredni wpływ na to jak dany wyrób jest postrzegany przez klienta. Jakość jest z założenia skazana na subiektywizm klienta. Każda osoba będzie ją postrzegać przez swój indywidualny pryzmat. Generalizując jednak jakość jest nastawiona i niejako tożsama z wysoką wartością produktu oraz ukierunkowana na spełnienie oczekiwań klienta. A wiadomym jest, że oczekiwania klientów bywają mocno wywindowane. Odpowiedzią na coraz wyższe wymogi potencjalnych klientów jest coraz powszechniej stosowane innowacyjne podejście projakościowe. Konkurujące firmy prześcigają się, nie tylko w utrzymaniu najwyższej jakości produktów i usług, a także świadomym tworzeniu wizerunku projakościowego. Z pomocą tej strategii przychodzi system Zarządzania Jakością oparty o normę ISO 9001.  Jest to zbiór wytycznych i zasad, które ukierunkowują zarządzanie przedsiębiorstwem na jakość. Ich wyznacznikiem jest posiadanie stosownych certyfikatów, poświadczających najwyższą jakość i najwyższy poziom zadowolenia klienta.

Rodzaje kontroli jakości

By   15 stycznia 2014

36Nie wiem czy wiecie, ale kontrola jakości we wszystkich fabrykach i zakładach produkcyjnych może się odbywać w dwojaki sposób. Albo może to być kontrola stuprocentowa albo kontrola wyrywkowa. Każda z nich ma określone wady i zalety, a jej wybór zależy od tego, kto kontroli dokonuje, specjalista ds. kontroli jakości Rybnik.

Kontrola stuprocentowa:

Wady:

  • zmniejszenie wydajności produkcji,
  • dodatkowe koszty pracy
  • konieczność odrzucenia wielu produktów nie spełniających norm, które nie zawsze są logiczne.

Zalety:

  • kontrola nad jakością każdej jednostki produktu,
  • znaczne polepszenie jakości produktów,
  • dodatkowy atut reklamowy.

Kontrola wyrywkowa:

Wady:

  • możliwość dostania się do obiegu produktu ze znaczną wadą, co w konsekwencji może wywołać spadek zaufania dla marki.

Zalety:

  • szybsza produkcja,
  • kontrola nad jakością na poziomie danej partii produktów.
  • Kontrola stuprocentowa wykorzystywana jest w produkcji m.in. samochodów i broni, a produkcja wyrywkowa przy produkcji słodyczy, makaronów i innych artykułów spożywczych.

Poprawa jakości

By   15 stycznia 2014

Najbardziej nie lubię sytuacji, gdy podczas rutynowych kontroli jakości wytwarzanych przez naszą firmę artykułów papierniczych nagle okazuje się, że coś działa nie tak jak powinno i na przykład zeszyty mają jakiś mało estetyczny, produkcyjny błąd. Jako dobra i prężnie rozwijająca się firma nie możemy sobie pozwolić na żadne błędy generujące zyski i to ja jestem po części odpowiedzialny za to, by wyniki pracy wytwórni były takie, a nie inne.

29Gdy w wyniku niedopatrzenia w drukarni powstają błędy w wytwarzanych książkach, cały sort jest zazwyczaj do wyrzucenia i wpisywany jest w straty. Po zauważeniu pewnych nieprawidłowości zawsze należy sprawdzić co jest jej źródłem, a następnie doprowadzić do sytuacji, w której błąd zostaje usunięty, a dalsza produkcja przebiega bez zakłóceń. Oczywiście, jako specjalista ds. kontroli jakości Kalisz mogę czasem przymknąć oko na pewnie nieścisłości lub niedociągnięcia, które nie wpływają znacząco na jakość otrzymywanego produktu. Jeśli drukarnia uległa zanieczyszczeniu i na jednej stronie powstaje niewyraźne zamazanie nie jest to błąd, w wyniku którego należy eliminować setki książek. Jeśli jednak drukarka źle dobiera tusz i każda strona książki lub zeszytu ma wady fabryczne, to produkcja musi zostać wstrzymana, a błędy naprawione.

Po znalezieniu usterki spędzam długie godziny w swoim biurze, które poświęcam na sporządzenie niezbędnej dokumentacji i wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym. Każdy czynnik zaniżający jakość produktów musi zostać wyeliminowany, by nasza firma osiągała jak najlepsze zyski.

Co robię w swojej pracy

By   15 stycznia 2014

28Nie wiem czy ktokolwiek z czytających to osób ma prawdziwe pojęcie o tym, co robią specjaliści do spraw kontroli jakości w swoich firmach. Pewnie większość osób podejrzewa, że chodzą od stanowiska do stanowiska, sprawdzają, dotykają i opisują. Mało kto zdaje sobie sprawę, że kontrola jakości polega na dużo dokładniejszym badaniu produktu, niż tylko jego oglądanie i opisywanie. Pracując jako specjalista ds. kontroli jakości Poznań w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją sprzętów i urządzeń, mam za zadanie podczas kontroli obchodzić się z produktami w taki sposób, w jaki mogą się z nimi obchodzić konsumenci.

Wystarczy wyobrazić sobie jakieś niewielkie urządzenie elektroniczne stojące na szafce w przedpokoju lub w innym ważnym i często używanym miejscu w domu. Taki sprzęt narażony jest na różnego rodzaju działania zewnętrzne – upadki, ściskanie, rozciąganie, zalewanie płynami oraz innego rodzaju nieprawidłowe użycia mogące powodować uszkodzenia. Moim zadaniem jest sprawdzenie, czy dany sprzęt zachowuje się tak, jak zachowywać się powinien, czyli nie rozpada się w wyniku działań, które w danych okolicznościach nie powinny prowadzić do żadnych uszkodzeń. Gdybyście wiedzieli ile urządzeń do tej pory upuściłem, iloma potrząsałem i ile zalewałem wodą! Wszystko po to, by swoim klientom zaoferować jak najlepszą jakość produktów i gwarancję, że przy prawidłowym użytkowaniu sprzętu nic nie powinno się z nim stać. Prawidłowe użytkowanie na pewno wyklucza kąpiele sprzętów  w muszlach klozetowych czy upadki z drugiego piętra. Za takie uszkodzenia nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Jakość w dokumentach

By   15 stycznia 2014

W końcu udało mi się zmusić do zajęcia wygodnej pozycji przed komputerem i stworzenia własnych dokumentów aplikacyjnych. Chociaż do tej pory pracowałem już w kilku firmach, uzyskiwane przeze mnie posady były wynikiem posiadanych znajomości. Żaden znajomy mojego ojca lub znajomy znajomego nie wymagał ode mnie dostarczenia CV czy listu motywacyjnego, bo i tak byłem pracownikiem nabytym przez polecenie. Gdybym się nie sprawdził i tak by mnie wyrzucili, dlatego nie musiałem się troszczyć o żadne formalne sprawy.

21

Teraz, w chwili w której mam zamiar rozpocząć poszukiwania zatrudnienia na stanowisku kontrolera jakości, specjalista ds. kontroli jakości Zabrze, w końcu stanąłem w obliczu konieczności napisania podania o pracę. Mam już niejaki zamysł jak dokumenty aplikacyjne musza wyglądać, bo przeszukałem Internet w poszukiwaniu niezbędnych informacji. Teraz pozostaje mi tylko skupić się na pisaniu i wymyślić coś naprawdę extra.

W pracy kontrolera nie mam żadnych doświadczeń, dlatego aby zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną muszę czymś ująć prezesa. To „ujęcie” nie może nastąpić dzięki moim kwalifikacjom (bo żadnych nie mam), dlatego postaram się zainteresować prezesa czymś innym, a mianowicie estetyką i jakością wykonania. Moje dokumenty aplikacyjne będą świetnej jakości, a w pracy kontrolera przecież o to chodzi!

Jakość a jakość

By   15 stycznia 2014

Specjalista ds. kontroli jakości jest osobą odpowiedzialną za nadzór nad poszczególnymi etapami i fazami procesu rekrutacyjnego. Jego jednoczesnym zadaniem jest zapobieganie przed wytworzeniem towarów o złej jakości, wśród społeczeństwa określanych mianem „bubla” lub „tandety”, specjalista ds. kontroli jakości Wrocław7.

Każdy kto kiedykolwiek przechadzał się wśród sklepowych półek może z łatwością powiedzieć, że w swoim życiu spotkał się nie raz z artykułem, którego jakość wykonania pozostawiała wiele do życzenia. Zadziwiająco wiele z tych słabych jakościowo produktów pochodzi z dalekiego kraju położonego na kontynencie Azjatyckim nad Pacyfikiem. Tak, tak, mowa tu oczywiście o Chinach i znanym na całym świecie napisie Made in China. Mimo, że wiele chińskich artykułów trafiających do polskich i europejskich sklepów to zwykła tandeta, należy jednak pamiętać, że obok kiczu można też czasem znaleźć parę perełek i produktów, które nieznający się konsument posądziłby o pochodzenie z Europy Zachodniej lub Stanów Zjednoczonych.

Jako dobrzy obywatele naszego kraju i oddani ojczyźnie patrioci często uważamy, że to co polskie musi być dobre. W końcu nad wytwarzaniem polskich produktów czuwają polscy specjaliści ds. kontroli jakości, którymi są nasi wujkowie czy sąsiedzi. Warto jednak zauważyć, że i polskie produkty potrafią być słabej jakości, zwłaszcza, gdy dana firma inwestuje w ilość, zamiast stawiać na jakość.